Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 25 - 2007/4

Vrouwelijke hoogleraren in Nederland: loopbaanervaringen en meningen over beleidsmaatregelen

Tineke Willemsen & Karin Sanders

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 4, 235-244.

In dit artikel wordt aan de hand van vragenlijstonderzoek onder 188 Nederlandse vrouwelijke hoogleraren (respons 48%) een beschrijvend overzicht van hun loopbaanervaringen en meningen over emancipatiebeleid gegeven. Deze groep vrouwelijke hoogleraren vond het in het algemeen niet erg moeilijk om...

Meer...   Artikel downloaden

Tweehonderd extra hbo-promovendi in 2009: hoe moet dat? Adviezen voor succesvol promotiebeleid in het hbo

Floor Basten & Elroy Cocheret de la Morinière

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 4, 245-255.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de HBO-raad besloten in 2005 dat het aantal gepromoveerde werknemers op hbo-instellingen verhoogd moest worden. De hbo-instellingen willen dit bereiken door meer lectoraten in te stellen, meer gepromoveerde docenten in dienst te nemen en meer...

Meer...   Artikel downloaden

De rol van opleidingsfase voor het verband tussen onderzoeksprestaties en onderwijseffectiviteit

Ivo Arnold

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 4, 256-269.

In dit artikel wordt de rol van opleidingsfase onderzocht voor het verband tussen onderzoeksprestaties en onderwijseffectiviteit van docenten, gebruikmakend van gegevens van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het meest opmerkelijke resultaat is een...

Meer...   Artikel downloaden

Studiekeuze in kaart gebracht gedragsdeterminanten van scholieren bij het kiezen van een vervolgopleiding

Peter Kemper, Joris van Hoof, Martijn Visser & Menno de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 4, 270-279.

In dit artikel wordt een model gepresenteerd waarmee de studiekeuze van aankomend studenten in kaart kan worden gebracht. Het model is gebaseerd op de Theory of Planned Behaviour. Volgens dit model kan het studiekeuzegedrag van aankomend studenten worden verklaard aan de hand van drie clusters van...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Frans Prins

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 4, 280-282.

Boekbespreking van Sarah Gielen (2007): Peer assessment as a tool for learning. Dissertatie Katholieke Universiteit Leuven....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS