Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 25 - 2007/3

25 jaar Tijdschrift voor Hoger Onderwijs Halfweg van wo en hbo naar ho

Anneke Bax & George Moerkerke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 141-145.

Het ontstaan van het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs gaat terug naar het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw. In die tijd werd beleid geformuleerd dat de tot dan toe losstaande culturen van het wo en hbo tot meer samenwerking moest bewegen. Deze samenwerking moest leiden tot...

Meer...   Artikel downloaden

Het hangt ervan af Over de toekomst van hogeschool en universiteit

Sijbolt Noorda

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 146-154.

'Wat zegt u, waarover zou het moeten gaan?' 'De toekomst van het hbo en het wo, en hun onderlinge verhouding. We zouden graag weten wat u denkt dat er gaat gebeuren.' 'Gaat gebeuren of zou moeten gebeuren?' 'Dat mag u zelf bepalen.'...

Meer...   Artikel downloaden

Naar een nieuwe agenda voor samenwerking hbo-wo

Doekle Terpstra & Erwin van Braam

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 155-160.

In de discussie over het hoger onderwijs hebben weinig onderwerpen de afgelopen decennia zoveel aandacht gekregen als de binariteit. Fusies, wetswijzigingen, de invoering van het accreditatiestelsel en het bachelor-mastersysteem leidden elke keer weer tot intensieve debatten rond dit thema. Graag...

Meer...   Artikel downloaden

Samenwerking hbo-wo: een overgangsfase of een blijvende modus vivendi?

Hans van Hout

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 161-171.

De laatste tien jaar zijn de institutionele contacten tussen universiteiten en hogescholen intensiever en frequenter geworden. Het meest in het oog springend zijn de institutionele samenwerking tussen de UvA en HvA en die van VU-Windesheim, waarbij een personele unie bestaat tussen de CvB's van...

Meer...   Artikel downloaden

Naar een internationale markt voor hoger onderwijs

Marijk van der Wende

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 172-182.

Is de wereld werkelijk plat of nadert het tijdperk van globalisering zijn einde? Het proces van globalisering heeft veel invloed op de internationalisering van het hoger onderwijs, maar is moeilijk voorspelbaar. Toch is het nationale niveau als speelveld voor hoger onderwijs voorgoed verlaten....

Meer...   Artikel downloaden

Internationalisering van hoger onderwijs: grote verschillen tussen opleidingen

Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 183-186.

Toen het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 25 jaar geleden begon aan zijn illustere bestaan bestond internationalisering ook als thema voor docenten, studenten en bestuur. Maar in de afgelopen jaren is er veel veranderd doordat internationale communicatie over onderzoek en onderwijs veel...

Meer...   Artikel downloaden

Leren en instructie: in de ban van het nieuwe leren

P. Robert-Jan Simons

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 187-197.

In een korte terugblik wordt ingezoomd op de veronderstellingen over het nieuwe leren die de laatste jaren de discussie over leren en instructie hebben gedomineerd. Dit heeft geleid tot allerlei misverstanden, waarvan een overzicht wordt gegeven. Hoewel er veel misverstanden zijn ontstaan, is er...

Meer...   Artikel downloaden

Leren en instructie: stilletjes op zoek naar sterke theorieën

Jan Elen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 198-201.

'In de onderwijskunde is de proliferatie van concepten, aanpakken, kaders en modellen erg groot en dat hindert de totstandkoming van sterke theorieën. Als bovendien evoluties in omgeving en onderzoek uitgedrukt worden in steeds weer schijnbaar met elkaar contrasterende en van elkaar...

Meer...   Artikel downloaden

Doen medewerkers er in het hoger onderwijs toe? Over HRM als sturende kracht voor kwaliteit

Gertjan Schuiling

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 202-210.

'Beleid en praktijk van het gehele hoger onderwijs vanuit verschillende invalshoeken belichten', dat was 25 jaar geleden de doelstelling bij oprichting van het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs. Er is uiteraard veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van studenten. Maar wat is er in 25 jaar...

Meer...   Artikel downloaden

Hoe krijg je slimme mensen aan het leren? Een pleidooi voor HRD

Rob Poell

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 211-215.

In reactie op het artikel van Gertjan Schuiling geef ik in deze bijdrage mijn visie op personeelsontwikkeling in het hoger onderwijs. Hij signaleert terecht een groot gebrek aan aandacht voor dit terrein, maar zijn aanbevelingen ontberen een heldere analyse van de oorzaken. Ik presenteer vanuit het...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Daniëlle Verstegen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 216-217.

Boekbespreking van Jeroen Boschma & Inez Groen (2006): De generatie Einstein: slimmer, sneller, socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw. Pearson Education. ISBN 978-90-430-1094-8. 160 p., € 20,95. (NB: najaar 2007 verschijnt er een nieuwe editie met twee extra hoofdstukken.)....

Meer...   Artikel downloaden

Monitor. Reden tot zorg? Afgestudeerden oordelen over de selectiviteit en het niveau van hun opleiding

Jim Allen, Ger Ramaekers & Rolf van der Velden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 3, 218-225.

De rubriek 'Monitor' wil de lezer informeren over kengetallen hoger onderwijs. Gegevens worden geleverd door een aantal onderzoeksinstituten. In dit nummer is de rubriek samengesteld door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS