Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 25 - 2007/2

Staff development in het hoger onderwijs: drie macromodellen en gepercipieerde effecten

Catherine De Rijdt, Filip Dochy & Sofie Bamelis

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 2, 58-68.

Deze studie onderzoekt aan de hand van vragenlijstonderzoek wie verantwoordelijkheid neemt voor staff development (drie macromodellen) en welke effecten dit teweegbrengt bij docenten in het hoger onderwijs. De resultaten tonen dat de drie macromodellen voorkomen. Bij het shopfloormodel is er 100%...

Meer...   Artikel downloaden

Vliegles voor de uil van Minerva?: hoger onderwijs als voorbereiding op arbeidsmarkt en burgerschap

Machiel Keestra

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 2, 69-83.

Net zoals de uil van Minerva pas bij de avondschemering uitvliegt, zo verlaten studenten hun opleiding met kennis die in allerlei opzichten reeds gebrekkig en verouderd is of door de samenleving niet onvoorwaardelijk wordt gebruikt - een globale kennissamenleving die immers voortdurend verandert....

Meer...   Artikel downloaden

Reflectie op de optimale toekomst

Karim Benammar

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 2, 84-92.

Reflectie is een vorm van na-denken, van bewust denken. We reflecteren als we stilstaan bij een handeling, deze evalueren, en besluiten anders te handelen. Meestal reflecteren we dan ook door terug te blikken op negatieve ervaringen uit het verleden. Pijn is een sterke prikkel om iets anders te...

Meer...   Artikel downloaden

De ervaringen van studenten met contrastrijke leeromgevingen: zijn hoorcolleges beter dan activerende werkvormen?

Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens

Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens

Dit onderzoek bestudeert de ervaringen van studenten met activerende werkvormen, in vergelijking met leerkrachtsturing via hoorcolleges en onderwijsleergesprekken. Ook het pre-assessment effect van toetsvormen maakt essentieel deel uit van de onderzoeksopzet. Data (N=608) werden verzameld voor een...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Veronica Bruijns

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 2, 124-126.

Boekbespreking van Sofie Loyens (2007): Students' Conceptions of Constructivist Learning. Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 978-90-8559-275-4. 168 p....

Meer...   Artikel downloaden

Monitor. Vereiste en beschikbare skills in innovatieve organisaties

Ger Ramaekers & Christoph Meng

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 2, 127-134.

De rubriek 'Monitor' wil de lezer informeren over kengetallen hoger onderwijs. Gegevens worden geleverd door een aantal onderzoeksinstituten. In dit nummer is de rubriek samengesteld door Ger Ramaekers en Christoph Meng, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS