Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 25 - 2007/1

Factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van remediërend onderwijs

Annemiek Wieland, Natasja Brouwer, Wolter Kaper, André Heck, Dirk Tempelaar, Bart Rienties, Maaike van Leijen & Bert ten Boske

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 1, 2-15.

Sinds de invoering van de Tweede Fase in het middelbaar onderwijs kampen steeds meer hogescholen en universiteiten met aansluitingsproblemen. Ook de toenemende globalisering van het onderwijs leidt tot aansluitingsproblemen. De deficiënties zijn vooral groot op het gebied van wiskunde en...

Meer...   Artikel downloaden

Dynamisering van kennis. Uitgangspunten voor kennisarrangementen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Hendrik Kupper, Thomas Lans & Arjen Wals

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 1, 16-31.

Het (beroeps)onderwijs is een onmisbaar knooppunt in een dynamische kennisinfrastructuur, niet alleen als opleidingsinstituut voor de arbeidsmarkt maar ook als verbinding voor kennisstromen van onderzoeksinstituten naar ondernemingen en vice versa. Bij veel onderwijsinstellingen bestaat de ambitie...

Meer...   Artikel downloaden

Peer tutoring in het hoger onderwijs. Een studie naar tutorgedrag binnen een online en face-to-face setting

Marijke de Smet, Hilde van Keer & Martin Valcke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 1, 32-44.

In voorliggend onderzoek staan peer tutoring activiteiten in het hoger onderwijs centraal. Meer bepaald is het de bedoeling om tutorgedrag binnen zowel een online als een face-to-face setting in kaart te brengen. Dit gebeurt via een inhoudsanalyse, waarbij de tussenkomsten van tutors worden...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Albert Pilot & Hetty Grunefeld

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 1, 45-47.

Boekbespreking van Angela Brew (2006): Research and Teaching, Beyond the Divide. Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-3435-5. 206 p., 18.99 pond....

Meer...   Artikel downloaden

Review

Marwine van der Molen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 1, 48.

De rubriek 'Review' heeft als doel om de lezer te informeren over recente publicaties met betrekking tot het hoger onderwijs....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS