Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 24 - 2006/4

Over de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: een veelzijdig perspectief

Hein Broekkamp & Bernadette van Hout-Wolters

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 4, 201-217.

Terwijl de een pleit voor meer toepassing van inzichten uit fundamenteel onderzoek door het onderwijsveld, vindt de ander dat docenten onderling vaker hun ervaringskennis moeten uitwisselen en deze kennis moeten aanvullen met praktijkgericht onderzoek van zichzelf of derden. En terwijl de een van...

Meer...   Artikel downloaden

Staken of switchen binnen het hbo: kunnen instellingen hun studenten behouden?

Djoerd de Graaf, Uulkje de Jong & Ineke van der Veen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 4, 218-228.

Het is de bedoeling dat in 2008/2009 leerrechten voor studenten worden ingevoerd. Leerrechten zijn onder andere bedoeld om studenten meer mogelijkheden te geven om van instelling te veranderen. Het binden van studenten wordt hierdoor voor instellingen belangrijker dan ooit. Dit artikel is gebaseerd...

Meer...   Artikel downloaden

Effecten van reflectieonderwijs in een competentiegericht curriculum

Mirabelle Schaub-de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 4, 229-238.

De effecten van reflectieonderwijs in een competentiegericht onderwijs zijn kwalitatief onderzocht door verslagen van studenten over hun persoonlijk ervaren leren, te analyseren. In het eerste jaar bleken studenten vooral leerpunten te hebben op het persoonlijke vlak. Bij de tweedejaarsstudenten...

Meer...   Artikel downloaden

Review

Marwine van der Molen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 4, 259-260.

De rubriek 'Review' heeft als doel om de lezer te informeren over recente publicaties met betrekking tot het hoger onderwijs....

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

A.E.J.P. Jacobs

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 4, 254-257.

Boekbespreking van: Karim Benammar, Marieke van Schaik, Irene Sparreboom, Sijmen Vrolijk, Olga Wortman (2006): Reflectietools, Den Haag: Uitgeverij Lemma BV. ISBN 90 5931 230 9, 176 p., € 19.50....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS