Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 24 - 2006/3

Peer feedback met RITE, 'live' én elektronisch ondersteund

Pierre van Eijl, Ineke van den Berg, Sophie Wils, René Kager, Roselinde Supheert & Wilfried Admiraal

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 116-127.

De opleiding Engelse Taal en Cultuur (Universiteit Utrecht) wilde kleinschaliger en intensiever schrijfvaardigheidsonderwijs realiseren, ook voor eerstejaarsstudenten. Met dat doel is een cursusmodel ontworpen waarvan de kenmerken zijn: 'blended learning' en elektronische facilitering van peer...

Meer...   Artikel downloaden

Retoriek of rationeel beleid: deelname en deelnamebeleid internationaal perspectief

Frans Kaiser & Egbert de Weert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 128-150

Nederland streeft naar een deelname aan het hoger onderwijs in de richting van 50% in 2010. Ook in andere landen zijn concrete en vrij ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Dit artikel gaat na waar Nederland internationaal staat, waarbij als 'benchmark'-landen Finland, Zweden, het Verenigd...

Meer...   Artikel downloaden

Een procesmodel voor de beoordeling van competent handelen

Erik Roelofs

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 152-167.

Een van de voorwaarden voor de alom bepleite congruentie tussen competentiegericht opleiden en assessment is het hanteren van een gemeenschappelijk referentiekader voor verschillende betrokkenen. In dit artikel wordt een procesgericht model voor competent handelen gepresenteerd, dat is ontwikkeld...

Meer...   Artikel downloaden

Een ondersteuningsgroep voor studenten met psychiatrische1 beperkingen

Peter van der Ende, Hanny van Asdonck & Lies Korevaar

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 168-179.

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een ondersteuningsgroep voor studenten met psychiatrische beperkingen. Deze is opgezet in het kader van een project Studeren met Steun. Naast deze ondersteuningsgroep zijn in dit project workshops voor docenten van hogeschool en universiteit...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Marijke Kral

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 180-183.

Boekbespreking van Gerard Baars, Annemiek Wieland, Maarten van de Ven en Karen Jager (2006): Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs, Den Haag: Lemma bv. ISBN 90-5931-447-6, 188 p., € 24....

Meer...   Artikel downloaden

Monitor

Frank Cörvers & Ger Ramaekers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 184-192.

De rubriek 'Monitor' wil de lezer informeren over kengetallen hoger onderwijs. Gegevens worden geleverd door een aantal onderzoeksinstituten. In dit nummer is de rubriek samengesteld door Frank Cörvers (f.coervers@roa.unimaas.nl) en Ger Ramaekers, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt...

Meer...   Artikel downloaden

Review

Marwine van der Molen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 193-195.

De rubriek 'Review' heeft als doel om de lezer te informeren over recente publicaties met betrekking tot het hoger onderwijs....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS