Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 24 - 2006/2

Modus 1, modus 2, modieus? Ontwikkeling van praktijkrelevant onderzoek op pabo's en basisscholen

Marjan Vermeulen, Ronald Keijzer, Koos Bokhorst & Ellis van Dam

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 2, 52-62.

Het lectoraat 'Kantelende Kennis' is gericht op de integrale ontwikkeling van basisscholen en pabo's. Vanuit een onderlinge verbondenheid werken deze nauw met elkaar samen met als doel innovatie. Praktijkgericht onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. In dit artikel wordt de zoektocht...

Meer...   Artikel downloaden

Opzet, aanpak en opbrengst van studieloopbaanbegeleiding: een exploratief onderzoek vanuit het perspectief van studenten

M.A. van Winkel

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 2, 63-80.

Onderzocht is welke kwaliteitsaspecten van studieloopbaanbegeleiding in de perceptie van studenten relevant zijn en hoe studenten deze begeleiding ervaren. Diepgaand geïnterviewd zijn acht tweedejaarsstudenten. De uitkomsten hebben de status van gefundeerde hypothesen. De studenten zijn...

Meer...   Artikel downloaden

Wat is de overeenstemming tussen competentiebeoordeling door middel van portfolio en het oordeel over competent handelen in de praktijk?

Saskia Weijzen & Marianne van den Hurk

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 2, 81-95.

Inzet van portfolio's om competenties te beoordelen betekent onherroepelijk discussie over validiteit en betrouwbaarheid. Ten behoeve van dit onderzoek is een beoordelingsprocedure ontwikkeld voor derdejaarsstudenten ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Centraal in dit onderzoek...

Meer...   Artikel downloaden

Portfolio in de lerarenopleiding: bevordert het instrument zelfsturing tijdens het leerproces?

Jetske Strijbos, Wil Meeus & Arno Libotton

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 2, 96-111.

Dit onderzoek bevraagt de effecten van een portfolioprogramma op de zelfsturing en - onlosmakelijk daarvan - het reflectievermogen van derdejaarsstudenten uit een lerarenopleiding Secundair Onderwijs. De dataverzameling gebeurt via zelfrapportering voor, tijdens en na het portfolioprogramma en via...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 2, 112-114.

Boekbespreking van Martin Valcke (2005): Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, Gent: Academia Press. ISBN 90-382-0769-7, 495 p., € 45....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS