Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 24 - 2006/1

De kenniskring als HRD-instrument - over het ontwikkelen van nieuwe professionaliteit

Floor Basten & Jan Geurts

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 13-22.

Veel hogescholen willen zich niet langer opstellen als aanbieder van welomschreven beroepsopleidingen, maar als dienstverlenende instelling gericht op beroepsvorming op maat. Vaak krijgt het studentperspectief daarbij de volle aandacht. In dit artikel gaat het ons om het personeel: wil de omslag...

Meer...   Artikel downloaden

The proof of the pudding is in the eating: hoe onderzoek onder afgestudeerden gebruikt kan worden voor de accreditatie van opleidingen

Ger Ramaekers & Rolf van der Velden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 2-12.

We schetsen een indicatorenstelsel waarmee - gebruikmakend van gegevens uit het jaarlijkse landelijk onderzoek onder hoger opgeleiden - een aantal aspecten van de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs kan worden vastgesteld. Voor elk van de onderscheiden kwaliteitsaspecten zijn meerdere...

Meer...   Artikel downloaden

Ruimtelijke spreiding van het hogeronderwijsaanbod: duplicatie of complementariteit?

Evert Meijers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 24-33.

Opeenvolgende kabinetten hebben een verdere autonomievergroting van de hogeronderwijsinstellingen voorgestaan. Het parlement is echter bevreesd dat dit leidt tot een wildgroei van het studieaanbod. Door te testen op 'macrodoelmatigheid' moest dit worden voorkomen. In dit artikel wordt gekeken naar...

Meer...   Artikel downloaden

Leidt de activerende onderwijssetting tot diepere leerbenaderingen bij studenten? Studentactiverende versus leerkrachtgestuurde instructie

Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 34-46.

Deze studie onderzoekt de effecten van de didactische leeromgeving op het leren van studenten en vergelijkt daarbij een leerkrachtgestuurde setting via hoorcolleges met een studentactiverende leeromgeving via coöperatieve opzoekopdrachten. Het onderzoek kent een quasi-experimentele...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

Karel Stokking

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 47-49.

Boekbespreking van: Joy de Jong (2005). Uitgesproken complex. Interactie tussen scriptieschrijvers en begeleiders (dissertatie IVLOS/UU), ISBN 90-393-4156-7, 415 p., € 20....

Meer...   Artikel downloaden

Review

Marwine van der Molen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 50.

De rubriek 'Review' heeft als doel om de lezer te informeren over recente publicaties metbetrekking tot het hoger onderwijs....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS