Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 40 - 2022/3/4

Inleiding Themanummer: De publieke onderwijstaak van het hoger beroepsonderwijs

Dr. Henriëtta Joosten, Dr. Joop Berding en Dr. Cees Terlouw

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 40 (3/4), pp. 1-18

Een vrije en veerkrachtige samenleving ontstaat niet vanzelf en blijft niet vanzelf bestaan. In dit themanummer verkennen we de publieke onderwijstaak van het hoger beroepsonderwijs om studenten te onderwijzen de gemeenschappelijke wereld én het publieke gesprek over die wereld centraal te...

Meer...   Artikel downloaden

Hoger Onderwijs als publieke voorziening

Huib de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 40 (3/4), pp. 19-35

Nederland is gezegend met een van de beste onderwijsstelsels ter wereld. Tegemoetkomen aan de roep om radicale vernieuwing is daarom onverstandig. In deze bijdrage wordt die stelling onderbouwd aan de hand van het werk van Hannah Arendt. In het bijzonder haar oproep om met het oog op de toekomst...

Meer...   Artikel downloaden

Prediken of informatie delen: coachend naar ruimte
voor bezinning in het Hoger Economisch Onderwijs

Remko van der Pluijm

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 40 (3/4), pp. 36-51

Vanwege de oproep aan het hoger economisch onderwijs om zich te verhouden tot maatschappelijke opgaven wordt er binnen het economisch hoger onderwijs gezocht naar alternatieve economische paradigma’s, welke waarde-geladen zijn. Ik betoog in dit stuk met behulp van speech act theory dat...

Meer...   Artikel downloaden

Een appèl op het hbo tot kritische participatie

Dr. Carien Verhoeff en Dr. Laurence Guérin

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 40 (3/4), pp. 52-68

In de strategische agenda 'Professionals voor morgen' belooft het hbo niet alleen in het teken te staan van het beroep van vandaag, maar ook 'klaar te stomen voor de maatschappij van morgen' (Vereniging Hogescholen (vh), 2019). Hiermee verbindt de vh de hboopleidingen aan de...

Meer...   Artikel downloaden

Beroepspedagogiek als maatschappelijke opdracht

Prof. dr. Loek Nieuwenhuis en Dr. Wietske Kuijer-Siebelink

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 40 (3/4), pp. 69-83

Het beroepsonderwijs, zowel middelbaar als hoger, staat voor de taak om jongeren uit te rusten met beroepsvaardigheden, waarmee zij de onzekerheden van de toekomstige arbeidsmarkt te lijf kunnen. In dit artikel betogen wij, dat het klassieke lineaire model voor curriculumontwikkeling niet meer...

Meer...   Artikel downloaden

WE_MIND: curriculumontwikkeling gericht op ethiek, innovatie en publieke dialoog

MSc Wiet Verkooijen en Dr. Henriëtta Joosten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 40 (3/4), pp. 84-99

In dit artikel delen wij onze ervaringen met het ontwikkelen van de onderwijsmodule: we_mind. Binnen de ontwikkelde we_mind module gaan minor- en masterstudenten aan de slag met een innovatievraagstuk uit de eigen beroepspraktijk. Hierbij gaan studenten met medeburgers een publieke dialoog aan over...

Meer...   Artikel downloaden

Hannah Arendt in het HBO: Een filosofische discussiebijdrage

Prof. dr. Henk Procee

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 40 (3/4), pp. 100-111

De auteurs in dit themanummer willen met het hoger (beroeps)onderwijs iets meer dan marktconforme Ausbildung. Ze doen daarvoor een beroep op het denken en het vocabulaire van Hannah Arendt. Vanuit een filosofische invalshoek becommentarieer ik de diverse artikelen. Allereerst ga ik in op de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS