Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 37 - 2019/4

Diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs: hoe dichten we de kloof tussen ambitie en praktijk?

Machteld de Jong, Hester Radstake & Tjitske Lovert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 12-26

Dit artikel signaleert een kloof tussen de beleidsambities van onderwijsinstellingen ten aanzien van diversiteit en inclusie aan de ene kant en de dagelijkse praktijkervaringen van professionals en studenten aan de andere kant. Nadat diversiteit en inclusie lange tijd niet zijn verbonden aan het...

Meer...   Artikel downloaden

De introductie van een personeelsbevraging als handige tool in de ontwikkeling van een beleid rond diversiteit in het (hoger) onderwijs

Kim Boudiny, David Corradi, Hilde De Vleeschhauwer & Sabine De Clercq

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 27-50

Studies rond diversiteit in het (hoger) onderwijs focussen vaak op studenten met diversiteitskenmerken. Het huidig onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de relatief onderbelichte groep van studies die de attitudes en/of gedragingen van docenten bestuderen. Aan de hand van surveydata...

Meer...   Artikel downloaden

Lesgeven aan studenten met een taaldiverse achtergrond: het perspectief van de docent

Sien Van den Hoof & Nadine Engels

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 51-64

Globalisering, migratie en een brede instroom hebben geleid tot een toegenomen taaldiversiteit onder studenten in het hoger onderwijs. In deze studie wordt verkend hoe docenten in het didactische proces met die talige diversiteit omgaan. In een Nederlandstalige Brusselse universiteit met een...

Meer...   Artikel downloaden

Diversiteit en ongelijkheid in het hoger onderwijs: het belang van de mesoinstitutionele context

Marieke Slootman, Rick Wolff & Maurice Crul

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 65-79

Is de ene universiteit meer divers en inclusief dan de andere universiteit? Deze vraag vormde het startpunt van een vergelijkend onderzoek, gebaseerd op instellingsdata van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), naar de samenstelling van studentenpopulaties van de Vrije Universiteit Amsterdam,...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS