Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 37 - 2019/2/3

Werken aan ontwikkeling van schrijfvaardigheid in hbo-vakonderwijs: theorie, praktijk en richtlijnen

Cindy Kuiper, Gerald van Dijk & Suzanne van Norden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (2-3), 27-43

Hbo-studenten worden geacht hun schrijfvaardigheid te ontwikkelen gedurende hun studie. Uit onderzoek in de onderwijspraktijk blijkt de gewenste schrijfvaardigheidsontwikkeling van veel studenten echter tegen te vallen. Hierdoor presteren ze suboptimaal tijdens hun studie en erna. Binnen...

Meer...   Artikel downloaden

Pleidooi voor een emancipatoir, competentiegericht hbo-schrijfonderwijs: theorie in praktijk gebracht

Marleen Claessens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (2-3), 44-58

In dit opiniërende artikel beschrijf ik drie bezwaren tegen veelgebruikte handboeken in het hbo-schrijfonderwijs. Daarna schets ik een competentiegerichte schrijfbenadering die de emancipatoire ambitie van het hbo wil realiseren....

Meer...   Artikel downloaden

Taalgericht vakonderwijs in het hbo: leeropbrengsten van twee vakdocenten

Cindy Kuiper & Jantien Smit

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (2-3), 59-75

Taalgericht vakonderwijs (TVO) is een didactiek waarbij niet alleen vakinhoudelijke doelen, maar ook taaldoelen centraal staan. Op die manier wordt getracht het vakbegrip én de vakspecifieke taalontwikkeling van leerlingen of studenten te bevorderen. Onderzoek heeft laten zien dat deze...

Meer...   Artikel downloaden

Schrijfwerk in uitvoering: onderzoek naar schrijfprocessen van hbo-professionals als input voor curriculumontwikkeling

Jetsje Sluiters, Niels van der Mast & Els van der Pool

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (2-3), 76-97

De erder uitgevoerde veldstudies laten zien dat het werkveld de strategische competentie (afstemmen op de context en onderdeel van de communicatieve competentie) van groot belang vindt. Dat geldt vooral voor juristen en communicatieprofessionals, omdat zij veel schrijven in hun werkpraktijk....

Meer...   Artikel downloaden

Denkkader voor een leerprocesgerichte schrijfleerlijn geïntegreerd in een professionele bacheloropleiding

Wilma van der Westen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (2-3), 98-120

Schrijfvaardigheid, een cruciale vaardigheid voor studiesucces en loopbaan, geldt algemeen als een belangrijke tekortkoming van studenten hoger onderwijs. Schrijven is de moeilijkste vaardigheid om te leren en vergt een leerproces van lange adem. Een iteratieve professionele voorstudie op basis van...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS