Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 36 - 2018/4

Is het hoger onderwijs klaar voor diversiteit?

Charlotte Mostaert, Heleen Leysen, Nele De Witte & Ineke Elst

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (4), 5-19

De huidige samenleving verandert snel en is steeds meer divers. Superdiversiteit is de nieuwe norm en daar moet ons denken op worden aangepast, ook binnen het onderwijs. Deze studie onderzoekt de percepties van hogeschoolstudenten en -docenten op talige en culturele diversiteit in het hoger...

Meer...   Artikel downloaden

Verkennend onderzoek naar niet-westerse studenten en ouders, en hun ervaringen met ouderbetrokkenheid

Nursel Akdeniz & Karin Woudt-Mittendorff

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (4), 20-34

Relatief grote studieuitval van niet-westerse studenten is de aanleiding geweest om een Comeniusproject bij Saxion in te richten waarbij wordt ingezoomd op de betrokkenheid van ouders bij school en het verbeteren van studentbegeleiding. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een...

Meer...   Artikel downloaden

Halen creatieve persoonlijkheden hogere rapportcijfers in het hoger onderwijs?

C.P. Stalpers & M.J.W. Stokmans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (4), 35-53

Verschillende onderwijsinstellingen willen creativiteit stimuleren. Eerder betwijfelden onderzoekers of creatieve geesten wel voldoende ruimte krijgen in het onderwijs. De hoofdvraag in dit paper is of creativiteit samenhangt met onderwijssucces in Nederland. Creativiteit is een complexe eigenschap...

Meer...   Artikel downloaden

Schrijfvaardigheid bevorderen door middel van vakspecifieke genredidactiek

Cindy Kuiper

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (4), 54-69

Veel eerstejaars hbo-studenten hebben moeite met schrijfvaardigheid Nederlands. Om dit probleem het hoofd te bieden lijkt een geïntegreerde aanpak van schrijfonderwijs kansrijk. In deze samenvatting van het proefschrift 'Promoting Tertiary Students' Writing: A Subject-Specific Genre-Based...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS