Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 36 - 2018/3

Motiveer mij Intrinsiek! Leidt verschoolsing tot motivatieverlies bij studenten?

Hester Glasbeek & Klaas Visser

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (3), 5-22

Sinds in 2008 afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie OCW, de Vereniging van Nederlandse Samenwerkende Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (HBO-raad) over de verbetering van het studiesucces, hebben alle universiteiten maatregelen genomen om de studieuitval en vertraging te...

Meer...   Artikel downloaden

De 'v' van vwo: Voorbereiding op de transitie naar de universiteit

Els van Rooij

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (3), 23-45

De naam 'voorbereidend wetenschappelijk onderwijs' suggereert dat het vwo aandacht besteedt aan het optimaal voorbereiden van leerlingen op de universiteit, maar beschikken leerlingen met een vwo-diploma daadwerkelijk over de benodigde eigenschappen en vaardigheden om succesvol te zijn in het...

Meer...   Artikel downloaden

Een vakspecifieke kijk op de relatie tussen ervaren docentgedrag en studiemotivatie binnen het HBO Pedagogiek onderwijs

Dorothy Duchatelet & Vincent Donche

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (3), 46-61

Hoger onderwijs kan door het bevorderen van motivatie bij de student academische prestaties bevorderen en studieuitval voorkomen. Eén van de belangrijkste omgevingsfactoren die motivatie beïnvloedt, is de relatie docent-student. Om meer inzicht te krijgen in de rol hiervan wordt in deze...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS