Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 36 - 2018/2

Werkregels voor innovatiemanagers. Vernieuwing in het hoger beroepsonderwijs in een versnelling

Remco Coppoolse

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (2), 5-24

Stagnatie in onderwijsinnovaties is een belangrijke oorzaak voor het uitblijven van resultaten. De stagnatie is het gevolg van twee kernproblemen: (1) een lineaire veranderredenering die geen recht doet aan het verloop van onderwijsinnovaties en (2) de innovatie gaat voorbij aan docenten, waardoor...

Meer...   Artikel downloaden

Verandering, verbetering en INNOvatie in de universitaire lappendeken: verschillen van invloed tussen medewerkers gemeten

Ton Kallenberg

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (2), 25-47

Veranderingen, verbeteringen en innovaties in universitaire organisaties belanden regelmatig in stroperige processen en stranden 'ergens' in de organisatie. Gesteld wordt dat samenwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke medewerkers van...

Meer...   Artikel downloaden

De zoektocht van docenten naar schrijfcriteria voor reflectietaken in een competentiegericht curriculum

Jacqueline van Kruiningen, Friso Muntinghe, Heleen Verdenius, & Emma van der Weele

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (2), 48-61

In dit artikel wordt aan de hand van de resultaten van een verkennend onderzoek naar de ervaringen met schriftelijke reflectieopdrachten in een geneeskundeopleiding, nader ingegaan op de complexiteit van schriftelijke reflectieopdrachten in een competentiegericht curriculum. Op basis van een...

Meer...   Artikel downloaden

Uitdagingen voor de professionalisering van docentenbegeleiders onderzoek in het hbo

Ann van der Auweraert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (2), 62-76

De intrede van praktijkgericht onderzoek in het hbo betekent voor veel docenten dat ze er een extra taak bij hebben gekregen, namelijk het begeleiden en beoordelen van studenten bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Dit vraagt van docenten andere competenties dan voor het doen van onderzoek....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS