Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 36 - 2018/1

Effecten van een nieuw studiekeuzetraject

Michiel Oudega, Hadassa Kruithof, Sarah Prins & Tom Luken

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (1), 5-22

Aan de Hogeschool van Amsterdam is een nieuw studiekeuzetraject ontwikkeld voor studenten die opnieuw een studie kiezen. Het traject is gebaseerd op de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). De effecten van het nieuw traject op de identiteitsontwikkeling van 31 studenten zijn onderzocht door...

Meer...   Artikel downloaden

Het achterblijvende studiesucces van mboinstromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie

Louise Elffers & Miranda Vervoort

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (1), 23-37

Hbo-studenten die afkomstig zijn uit het mbo zijn minder succesvol in het eerste jaar dan studenten die de overstap vanuit het havo maken. Het geringere studiesucces van mbo'ers wordt aan uiteenlopende factoren toegeschreven. In sommige gevallen ontbreekt daarvoor de empirische evidentie, en...

Meer...   Artikel downloaden

De ontwikkeling van interculturele competenties tijdens een studieverblijf in het buitenland: het belang van culturele afstand

Joris Boonen, Ankie Hoefnagels & Mark Pluymaekers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (1), 38-59

Hoger onderwijsinstellingen investeren vaak fors in studentenmobiliteit en andere internationaliseringsactiviteiten die de ontwikkeling van interculturele competenties bij studenten moeten bevorderen. De verwachte meerwaarde van zulke projecten wordt vooral uitgedrukt in termen van...

Meer...   Artikel downloaden

Waarden, ondernemerschap en onderwijs

Wiggele Oosterhoff & Bert Smit

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 (1), 60-79

De aandacht voor waarden groeit, zowel in het publieke als in het private domein. In dit artikel wordt eerst het begrip waarde(n) verkend en de relatie met normen en ethiek beschreven. Vervolgens wordt het waardenonderzoek dat is uitgevoerd bij Aeres Hogeschool Dronten beschreven. Aan eerstejaars-...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS