Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 35 - 2017/4

Leerprofielen en de samenhang met leerstrategieën, motivationele drijfveren en studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs

Gert Vanthournout, Leen Catrysse, Herman Van de Mosselaer, David Gijbels, Peter Van Petegem & Vincent Donche

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (4), 7-27

Zelfrapportagevragenlijsten bij de start van het hoger onderwijs kunnen begeleiders en studenten inzicht geven in het leerstrategiegebruik en de studiemotivatie van studenten. Gebruikers worstelen echter soms met de complexiteit van het instrument, bijvoorbeeld bij het detecteren van...

Meer...   Artikel downloaden

De kracht van trajectcoaching in het academisch integratieproces van eerstejaarsstudenten

Veerle Vanoverberghe , Dorien Noyens, Jonas Willems & Vincent Donche

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (4), 28-51

De Arteveldehogeschool voorziet voor iedere eerstejaarsstudent begeleiding in de vorm van trajectcoaching. Een longitudinaal survey onderzoek bij 1344 eerstejaarsstudenten werd opgezet om na te gaan of deze trajectcoaching het academisch integratieproces van de studenten bevordert. Cruciale...

Meer...   Artikel downloaden

Leergemeenschappen en de vorming van hulp- en vriendschapsrelaties van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs

Jasperina Brouwer, Ellen Jansen, Andreas Flache & Adriaan Hofman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (4), 52-66

In toenemende mate wordt kleinschalig onderwijs, waaronder leergemeenschappen, ingevoerd in het hoger onderwijs. Binnen leergemeenschappen volgen studenten in vaste kleine groepen alle colleges. Eerstejaarsstudenten moeten een nieuw sociaal netwerk opbouwen en de vraag is hoe leergemeenschappen...

Meer...   Artikel downloaden

Een andere benadering van studiesucces

Jeany van Beelen-Slijper

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (4), 67-82

Dit artikel gaat in op en reflecteert op de dissertatie En wat kan ik dan later worden? (Slijper, 2017). Het betreft een longitudinaal onderzoek naar het studiekeuzeproces van 89 studenten HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening, en de betekenis daarvan voor studiesucces. De respondenten...

Meer...   Artikel downloaden

Predictie en remediëren: synergie of tegenstelling?

Marlies Lacante

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (4), 83-95

De historiek van 70 jaar onderzoek naar studeren in het hoger onderwijs, wordt beknopt geschetst. De verruiming van predictie naar remediëring wordt binnen deze historische context geduid. Meer recent krijgt ook de studie van het zich ontwikkelende proces tijdens het eerste jaar in het hoger...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS