Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 35 - 2017/3

Risicofactoren voor studieuitval van eerstejaars sportstudenten in het hoger onderwij

Anna Kersten, Ellen Postma, Koen Lemmink & Michel Brink

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (3), 5-19

Studieuitval resulteert in hoge kosten voor studenten en onderwijsinstellingen. Huidig onderzoek is tweeledig. Ten eerste het in kaart brengen van studieuitval bij eerstejaars sportstudenten (Hanzehogeschool), daarnaast inzicht geven in (beïnvloedbare) risicofactoren voor studieuitval van sportstudenten....

Meer...   Artikel downloaden

Het profiel van de excellente paramedicus

Marjolein Heijne-Penninga, Inge Wijkamp, Wolter Paans & Marca Wolfensberger

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (3), 20-34

Bij het bevorderen van intrinsieke motivatie is essentieel dat studenten leerdoelen die centraal staan van belang vinden, hierdoor wordt eerder voldaan aan hun behoefte aan competentie en zullen zij beter in staat zijn hun eigen leerproces vorm te geven. Dit onderzoek richt zich op het gebruik van...

Meer...   Artikel downloaden

Team teaching als stagevorm in de lerarenopleiding

Marlies Baeten & Mathea Simons

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (3), 35-52

Scholen hechten meer en meer belang aan samenwerking in hun team. Om aspirant-leraren hierop voor te bereiden zijn lerarenopleidingen op zoek naar alternatieve stagevormen met aandacht voor collaboratief leren, zoals team teaching. Deze studie onderzoekt de houding en de ervaringen van...

Meer...   Artikel downloaden

One size fits all?

Jan Kamphorst

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (3), 53-72

Het hbo kampt met gering studiesucces van studenten in termen van studievoortgang, uitval en gepercipieerde competentie. Welke maatregelen kan het hbo nemen? Deze bijdrage, gebaseerd op het proefschrift 'One size fits all?', gaat over leerpsychologische factoren en interactionalistische factoren...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS