Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 35 - 2017/2

Opvattingen over 'Goed Onderzoek' van Docenten in het Hoger Onderwijs

Didi Griffioen, Bart Roosenboom & Uulkje de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (2), 9-24

De opvattingen van docenten over 'goed onderzoek' spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse vormgeving van de hogeschool en universiteit. En wanneer docenten ook werken als onderzoekers, beïnvloeden ze ook in die context wat beschouwd wordt als 'goed onderzoek'. Eerder onderzoek richtte...

Meer...   Artikel downloaden

Een integratiemodel voor het contextualiseren van onderzoekend vermogen

Miriam Losse, Lisanne Bouten & Roel Nahuis

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (2), 25-41

De behoefte aan een manier om onderwijs te kunnen ontwerpen voor onderzoekend vermogen is het vertrekpunt geweest voor een ontwerpopdracht voor bacheloropleidingen van Saxion University of Applied Sciences. Centraal in deze opdracht stond de rol van beroepsproducten voor het contextualiseren van...

Meer...   Artikel downloaden

Helpt de ontwikkeling van onderzoekend vermogen studenten om innovatieve professionals te worden?

Wilke van Beest & René Butter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (2), 42-54

Vanuit het hoger onderwijs wordt al jaren nagedacht over manieren om innovatie een plek te geven in het curriculum. De ontwikkeling van onderzoekend vermogen wordt gezien als manier om innovatie te stimuleren. Griffioen & Wortman (2013) hebben een model voorgesteld om onderzoekend vermogen een...

Meer...   Artikel downloaden

Professionaliseringswensen op onderzoek van docenten in het hbo

Rozemarijn van Toly & Didi Griffioen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (2), 55-69

In het hoger beroepsonderwijs is onderzoek van toenemend belang. Van docenten wordt verwacht dat zij toegerust zijn onderzoek over te brengen aan studenten. Docenten op hogescholen worden daarom gestimuleerd tot het volgen van een masteropleiding en verschillende hogescholen bieden...

Meer...   Artikel downloaden

'Research-On-The-Job': Een Pilot voor Professionalisering van Docenten op Onderzoek

Didi Griffioen & Luca Lopes Leao de Laguna

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (2), 70-85

Op de Hogeschool Rotterdam neemt, zoals in het hele hoger beroepsonderwijs, het doen van praktijkgericht onderzoek een steeds belangrijkere plaats in. De ambities zijn stevig: via praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan zowel de professionele ontwikkeling van het werkveld in Rotterdam...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS