Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 29 - 2011/2

Deze editie downloaden

De invloed van eindexamenresultaat op succes in het hoger onderwijs

Andrea Annema & Jeroen Ooijevaar

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2011 (29), 2, 65-81.

In dit artikel wordt gekeken welke invloed eindexamencijfers hebben op studiesucces in het hoger onderwijs. Daarnaast is beschouwd in hoeverre herkomstgroepering, ouderlijke achtergrond en studierichting van invloed zijn op studiesucces. Hiertoe is een cohort havo- en vwo-leerlingen dat na het...

Meer...   Artikel downloaden

De lage respons bij digitale onderwijsevaluaties: een overschat probleem?

Willem van Os & Marlies van Beek

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2011 (29), 2, 98-107.

Onderwijsevaluaties worden steeds vaker digitaal uitgevoerd - via e-mail of een link naar een website. Dit heeft duidelijke logistieke voordelen. Het belangrijkste nadeel betreft de respons die doorgaans aanzienlijk lager is dan bij 'papieren' evaluaties. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag...

Meer...   Artikel downloaden

Studenten opleiden tot kritische professionals. Maar hoeveel 'ja, maar' kan het hbo aan?

Henriëtta Joosten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2011 (29), 2, 108-124.

Het hoger beroepsonderwijs heeft het opleiden van studenten tot professionals die in staat zijn om kritisch te denken en zo kunnen bijdragen aan vernieuwing van de beroepspraktijk hoog in het vaandel staan. Wat 'kritisch denken' inhoudt, blijft echter vaag. In dit artikel wordt het kritische,...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS