Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 31/32 - 2013/2014 - 4/1

Deze editie downloaden

De cultuur van honoursstudenten en de mogelijke invloed op de reguliere studiecultuur

Lammert Tiesinga & Marca Wolfensberger

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 5-19.

Excellentie en studiecultuur staan in het hoger onderwijsbeleid al geruime tijd hoog op de agenda. Dit artikel gaat nader in op cultuuraspecten van het onderwijs en wil een aanzet leveren voor een meer systematisch denkkader over cultuurverandering in het hoger onderwijs. Leidende vragen zijn: wat...

Meer...   Artikel downloaden

De honourscommunity: kenmerken, functies en strategieën

Stan van Ginkel, Pierre van Eijl & Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 20-36.

In honoursprogramma's vormen studenten en docenten vaak een netwerk van contacten dat een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de studenten. Deze 'honourscommunity's' stimuleren productieve interacties tussen studenten onderling, en tussen studenten, docenten en andere professionals...

Meer...   Artikel downloaden

Honoursdidactiek in een leergang voor honoursdocenten

Hanne ten Berge & Rob van der Vaart

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 37-51.

In dit artikel onderbouwen we dat de strategieen voor goede honoursdidactiek voor studenten - het creeren van een community, gebonden vrijheid en het ontwikkelen van academische competenties (Wolfensberger, 2012) - ook werkzaam zijn in de opzet van een leergang voor docenten die honoursstudenten...

Meer...   Artikel downloaden

Docentopvattingen over de meerwaarde van honoursonderwijs voor het leren van talentvolle en gemotiveerde studenten

Roeland van der Rijst & Marca Wolfensberger*

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 52-65.

Het hoofddoel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in welke factoren van het honoursonderwijs een meerwaarde opleveren voor het leren van studenten in honoursprogramma's. Deze studie draagt hiermee bij aan kennis over de relatie tussen excellentiebevorderend onderwijs enerzijds en...

Meer...   Artikel downloaden

Succesfactoren voor passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen: adviezen voor (aankomende) leerkrachten en opleidingen

Janine Haenen & Annemieke Mol Lous

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 66-79.

De laatste jaren is er groeiende aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en voor het feit dat onderwijs aan deze leerlingen specifieke kennis en vaardigheden vraagt van leerkrachten. Het is daarom van belang dat lerarenopleidingen aandacht besteden aan het onderwijs aan hoogbegaafde...

Meer...   Artikel downloaden

Didactische principes voor honoursdocenten bij het begeleiden van honoursstudenten in hun leercurve: een exploratieve studie

Lea Hermsen & Remco Coppoolse

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 93-105.

Honoursdocenten zijn zoekende hoe zij het leerproces van honoursstudenten het beste kunnen begeleiden. De vermoedelijke oorzaken hiervan zijn beperkt inzicht in de leerprocessen van honoursstudenten en onduidelijkheid of didactische principes voor reguliere studenten toereikend zijn voor...

Meer...   Artikel downloaden

Motivatie, leerstrategieën en voorkeur voor doceerbenadering van honoursstudenten in het hbo

Elles Kazemier, Johan Offringa, Lilian Eggens & Marca Wolfensberger

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 106-123.

Deze studie verkent wat hbo-honoursstudenten, vergeleken met reguliere studenten, belangrijk vinden in de benadering door hun docenten. Honoursstudenten vragen volgens de literatuur om een andere doceerbenadering dan reguliere studenten, omdat ze meer uitdaging willen en aankunnen. Vanuit de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS