1.
Hoppen T, Aangenendt M, Wallner C. Hoe kan waardecreatie in leernetwerken zichtbaar gemaakt worden? - : Een kwalitatieve studie bij twee leernetwerken in het Hoger Onderwijs en in de Gezondheidszorg. TVHO [Internet]. 17 juli 2023 [geciteerd 20 april 2024];41(2). Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/15694