1.
ten Berge H, Lam I. Wederkerigheid en maatwerk in didactiek voor onderwijs voor professionals. TVHO [Internet]. 17 juli 2023 [geciteerd 30 september 2023];41(2). Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/15693