1.
Donche V, De Maeyer S, van Daal T. Learning Analytics voor Hoger Onderwijs: Inleiding op het themanummer. TVHO [Internet]. 31 maart 2023 [geciteerd 4 juni 2023];41(1). Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13945