1.
Ramaekers S. Hogeschool Rotterdam, Hoger Beroepsonderwijs in 2030.: HR uitgeverij, 2020; 771 blz.; ISBN 978 94 9301216 5. TVHO [Internet]. 13 december 2022 [geciteerd 20 april 2024];40(3-4):112-5. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13557