1.
Verhoeff C, Guérin L. Een appèl op het hbo tot kritische participatie. TVHO [Internet]. 13 december 2022 [geciteerd 1 april 2023];40(3-4):52-67. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13553