1.
Purnot F, Frijns T, van Nieuwenhuizen A. Teamcoaching in het Hoger Onderwijs: Help studententeams floreren!. TVHO [Internet]. 30 mei 2022 [geciteerd 30 september 2023];40(1):5-18. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13397