Hoppen, Tim, Max Aangenendt, en Chris Wallner. “Hoe Kan Waardecreatie in Leernetwerken Zichtbaar Gemaakt Worden? - : Een Kwalitatieve Studie Bij Twee Leernetwerken in Het Hoger Onderwijs En in De Gezondheidszorg”. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 41, no. 2 (juli 17, 2023). Geraadpleegd september 30, 2023. https://tvho.nl/article/view/15694.