De Laet, Tinne. “Een Kritisch Constructief Perspectief Op Learning Analytics”. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 41, no. 1 (maart 31, 2023). Geraadpleegd mei 18, 2024. https://tvho.nl/article/view/13957.