Donche, Vincent, Sven De Maeyer, en Tine van Daal. “Learning Analytics Voor Hoger Onderwijs: Inleiding Op Het Themanummer”. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 41, no. 1 (maart 31, 2023). Geraadpleegd april 20, 2024. https://tvho.nl/article/view/13945.