Ramaekers, Stephan. “Hogeschool Rotterdam, Hoger Beroepsonderwijs in 2030.: HR Uitgeverij, 2020; 771 blz.; ISBN 978 94 9301216 5”. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 40, no. 3-4 (december 13, 2022): 112–115. Geraadpleegd december 4, 2023. https://tvho.nl/article/view/13557.