Christis, Jac. “Praktijkgericht Onderzoek Als Methodologisch Probleem”. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 39, no. 2 (juni 21, 2021): 59–74. Geraadpleegd juni 4, 2023. https://tvho.nl/article/view/13386.