Christis, Jac. “Praktijkgericht Onderzoek Als Methodologisch Probleem”. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 39, no. 2 (juni 21, 2021): 59–74. Geraadpleegd april 20, 2024. https://tvho.nl/article/view/13386.