Ramaekers, S. “Hogeschool Rotterdam, Hoger Beroepsonderwijs in 2030.: HR Uitgeverij, 2020; 771 blz.; ISBN 978 94 9301216 5”. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, vol. 40, nr. 3-4, december 2022, pp. 112-5, doi:10.59532/tvho.v40i3-4.13557.