“‘Mind the gap’: het verhelderen van paradigmatische assumpties in praktijkgericht onderzoek met het Kwadrantenmodel ‘Onderzoek’” (2024) Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 42. doi:10.59532/tvho.v42i18915.