Verschuren, P. J. . (2023) “Onderzoek in het hbo: operatie gelukt, patiënt overleden”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 41(4). doi: 10.59532/tvho.v41i4.18320.