Hoppen, T. ., Aangenendt, M. . en Wallner, C. (2023) “Hoe kan waardecreatie in leernetwerken zichtbaar gemaakt worden? - : Een kwalitatieve studie bij twee leernetwerken in het Hoger Onderwijs en in de Gezondheidszorg”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 41(2). doi: 10.59532/tvho.v41i2.15694.