ten Berge, H. en Lam, I. (2023) “Wederkerigheid en maatwerk in didactiek voor onderwijs voor professionals”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 41(2). doi: 10.59532/tvho.v41i2.15693.