De Laet, T. . (2023) “Een kritisch constructief perspectief op Learning Analytics”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 41(1). Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13957 (Geraadpleegd: 4 juni 2023).