Tempelaar, D. en Rienties, B. (2023) “Learning analytics en de noodzaak van rijke data”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 41(1). Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13956 (Geraadpleegd: 4 juni 2023).