De Bruyne, E. ., Herrewijn, L. ., Hoefkens, A. ., Heirman, W. ., Vanthournout, G. . en Depessemier, P. . (2023) “Een door onderzoek geïnformeerde ontwikkeling van een Learning Analytics dashboard.: De casus van het LAP!-project”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 41(1). Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13948 (Geraadpleegd: 4 juni 2023).