Donche, V. ., De Maeyer, S. . en van Daal, T. . (2023) “Learning Analytics voor Hoger Onderwijs: Inleiding op het themanummer”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 41(1). Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13945 (Geraadpleegd: 4 juni 2023).