Ramaekers, S. (2022) “Hogeschool Rotterdam, Hoger Beroepsonderwijs in 2030.: HR uitgeverij, 2020; 771 blz.; ISBN 978 94 9301216 5”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 112–115. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13557 (Geraadpleegd: 1 april 2023).