Procee, H. (2022) “Hannah Arendt in het HBO: Een filosofische discussiebijdrage”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 100–111. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13556 (Geraadpleegd: 1 april 2023).