Verkooijen, W. en Joosten, H. (2022) “WE_MIND: curriculumontwikkeling gericht op ethiek, innovatie en publieke dialoog”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 84–99. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13555 (Geraadpleegd: 1 april 2023).