Nieuwenhuis, L. en Kuijer-Siebelink, W. (2022) “Beroepspedagogiek als maatschappelijke opdracht”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 69–83. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13554 (Geraadpleegd: 1 april 2023).