Nieuwenhuis, L. en Kuijer-Siebelink, W. (2022) “Beroepspedagogiek als maatschappelijke opdracht”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 69–83. doi: 10.59532/tvho.v40i3-4.13554.