Verhoeff, C. en Guérin, L. (2022) “Een appèl op het hbo tot kritische participatie”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 52–67. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13553 (Geraadpleegd: 1 april 2023).