van der Pluijm, R. (2022) “Prediken of informatie delen: coachend naar ruimte voor bezinning in het Hoger Economisch Onderwijs”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 36–51. doi: 10.59532/tvho.v40i3-4.13552.