van der Pluijm, R. (2022) “Prediken of informatie delen: coachend naar ruimte voor bezinning in het Hoger Economisch Onderwijs”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 36–51. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13552 (Geraadpleegd: 1 april 2023).