de Jong, H. (2022) “Hoger Onderwijs als publieke voorziening”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 19–35. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13551 (Geraadpleegd: 1 april 2023).