Joosten, H., Berding, J. en Terlouw, C. (2022) “Inleiding Themanummer: De publieke onderwijstaak van het hoger beroepsonderwijs”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), pp. 1–18. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13550 (Geraadpleegd: 1 april 2023).