Azghari, Y., Janssen, J. en Nieuwboer, C. (2022) “Succes niet-westerse student start bij familie, alliantie en sociale veiligheid!”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(2), pp. 23–40. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13546 (Geraadpleegd: 22 maart 2023).