Christis, J. (2021) “Praktijkgericht Onderzoek: de voortzetting van een oude discussie”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 39(3-4), pp. 77–94. doi: 10.59532/tvho.v39i3-4.13393.