Christis, J. (2021) “Praktijkgericht Onderzoek: de voortzetting van een oude discussie”, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 39(3-4), pp. 77–94. Beschikbaar op: https://tvho.nl/article/view/13393 (Geraadpleegd: 1 april 2023).